DOGOTERAPIA

W naszym przedszkolu raz w tygodniu odbywają się zajęcia dogoterapii .

Dogoterapia, to metoda terapeutyczna oparta na aktywnym kontakcie z psem. Jej celem jest wsparcie głównego nurtu terapii. Oparta w głównej mierze na pedagogice specjalnej – jej dydaktyce i metodologii. Szczególną motywacją do pracy terapeutycznej jak i edukacyjnej jest kontakt z wyszkolonym psem. Osoba uczestnicząca w zajęciach nie koncentruje się na przymusie ćwiczenia zaburzonych funkcji, ale koncentruje się na chęci skontaktowania się z psem. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i psy przygotowane do pracy z człowiekiem ze specjalnymi potrzebami.

Dogoterapeuta- Pan Andrzej

Dogoterapeuta, który jako jeden z nielicznych potrafi pracować z malutkimi dziećmi. Jego cierpliwość i zaangażowanie dają rezultaty zarówno w pracy z dziećmi jak i dorosłymi. Jego zajęcia edukacyjne charakteryzują się dużą różnorodnością i pomysłowością. W przedszkolach gdzie pracuje dzieci czekają z niecierpliwością na zajęcia z psem i „Panem Andrzejem”.